Skocz do zawartości


Temat pomocy: Komunikator


Komunikator służy do prowadzenia prywatnych rozmów pomiędzy użytkownikami. Dostęp do niego jest możliwy z każdej podstrony, wystarczy kliknąć w swoją nazwę użytkownika znajdującą się w nagłówku strony i z rozwijanej listy wybrać pozycję "Komunikator".

ZarzÄ…dzanie rozmowami

Zmiana sposobu wyświetlania
Do wyboru mamy trzy opcje:
 • wszystkie
 • rozpoczÄ™te przez innych
 • rozpoczÄ™te przeze mnie
Zmiany dokonuję się poprzez wybór z listy odpowiedniej opcji i wciśnięcie Aktualizuj

Usuwanie rozmów
 • zaznaczyć rozmowy do usuniÄ™cia
 • z rozwijalnej listy, umieszczonej w dolnej części widoku okna, wybrać opcjÄ™ "UsuÅ„"
 • zatwierdzić operacjÄ™ wciskajÄ…c Wykonaj

ZarzÄ…dzanie powiadomieniami
Obok tematu każdej rozmowy widnieje ikonka, która informuje o statusie powiadomienia
Ikona - powiadomienie włączone
Ikona - powiadomienie wyłączone

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia należy zaznaczyć rozmowy na liście, wybrać odpowiednią opcję i wcisnąć Wykonaj


ZarzÄ…dzanie wypowiedziami w rozmowie
 • kliknąć w temat - pojawiÄ… siÄ™ wszystkie wypowiedzi w rozmowie
 • wybrać jednÄ… i w zależnoÅ›ci od tego co zamierzamy zrobić:
  • wcisnąć "Ikona Edytuj" w celu edycji treÅ›ci
  • wcisnąć "Ikona UsuÅ„" w celu usuniÄ™cia
Można edytować i kasować wyłącznie własne wypowiedzi, każda zmiana odnosi skutek w stosunku do wszystkich uczestników rozmowy.


Rozpoczynanie nowej rozmowy
 • wcisnąć "Ikona Rozpocznij nowÄ…"
 • w wyÅ›wietlonym formularzu uzupeÅ‚nić pola "Odbiorca", "Temat" oraz wpisać treść rozmowy
 • w celu natychmiastowego wysÅ‚ania wcisnąć WyÅ›lij wiadomość lub Zapisz (wyÅ›lij później) jeÅ›li rozmowÄ™ chcemy rozpocząć w innym czasie
Wypełnienie pola "Dodatkowi odbiorcy" daje nam możliwość skorzystania z dwóch dodatkowych opcji:
 • "Zaproszenie" - wybrani odbiorcy bÄ™dÄ… mogli doÅ‚Ä…czyć do rozmowy
 • "Kopia" - do każdego odbiorcy zostanie wysÅ‚ana osobna wiadomość

Odpowiadanie w rozmowie
 • wcisnąć "Ikona Odpowiedz"
 • wpisać treść odpowiedzi
 • zatwierdzić operacjÄ™ wciskajÄ…c WyÅ›lij wiadomość
Wciskając przycisk "Ikona Odpowiedz", znajdujący się pod treścią wiadomości, powodujemy że zostanie dodana do wypowiedzi w postaci cytatu. W przypadku gdy zależy nam na szybkiej odpowiedzi możemy skorzystać sekcji "Szybka odpowiedź"


Dodawanie kolejnych uczestników
 • wcisnąć "Ikona Dodaj", widoczny po lewej stronie przeglÄ…danej rozmowy
 • w okienku, które pojawi siÄ™, wpisać kolejne nazwy użytkowników, rozdzielajÄ…c je przecinkiem
 • zatwierdzić operacjÄ™ wciskajÄ…c Dodaj
W każdym momencie można do toczącej się rozmowy zaprosić kolejnych uczestników.

Raportowanie
W przypadku, gdy treść wiadomości narusza regulamin forum możemy poinformować o tym fakcie zespół moderacyjny wciskając "Ikona Raportuj" W formularzu wpisujemy nasze uzasadnienie i zatwierdzamy kilkając Wyślij raport


ZarzÄ…dzanie folderami komunikatora
Domyślnie do dyspozycji mamy trzy foldery:
 • Nowe - zawiera wszystkie nieprzeczytane wiadomoÅ›ci
 • Moje rozmowy - zawiera rozmowy, w których uczestniczyliÅ›my
 • Szablony - zawiera rozmowy przygotowane do wysÅ‚ania w późniejszym czasie


Dodawanie nowego folderu
 • wcisnąć "Ikona Dodaj", widoczny pod listÄ… folderów
 • w polu tekstowym, które pojawi siÄ™, wpisać nazwÄ™
 • zatwierdzić operacjÄ™ wciskajÄ…c +


Przenoszenie wiadomości pomiędzy folderami
 • wejść do wybranego folderu klikajÄ…c w jego nazwÄ™
 • zaznaczyć rozmowy do przeniesienia
 • z rozwijalnej listy, umieszczonej w dolnej części widoku okna, wybrać docelowy folder
 • zatwierdzić operacjÄ™ wciskajÄ…c Wykonaj


Zmiana nazwy, kasowanie i opróżnianie folderów
 • wcisnąć "Ikona Edytuj" widoczny pod listÄ… folderów
  • zmiana nazwy folderu nastÄ™puje przez wpisanie nowej i wciÅ›niÄ™cie >
  • wciskajÄ…c obok nazwy wybranego folderu Ikona powodujemy jego usuniÄ™cie
  • wciskajÄ…c Ikona opróżniamy folder

W przypadku domyślnych folderów jedyną akcją jaką można wykonać jest opróżnienie zawartości.